“Segueixo sent Jo”,21 de setembre, Dia Mundial de l’ Alzheimer

allloro 15 setembre 2017

Aquest any, amb el lema “Segueixo sent Jo”, el dia 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer.

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que es caracteritza per una degeneració de les cèl·lules nervioses del cervell i una disminució de la massa cerebral. Les manifestacions bàsiques són la pèrdua de memòria, la desorientació temporal i espaial, i el deteriorament intel·lectual i personal (caràcter i comportament).

Encara no se saben les causes, però si que s’han pogut identificar factors de risc que augmenten la possibilitat de patir la malaltia.

En alguns d’aquests factors nosaltres hi podem intervenir, com per exemple: la diabetis, l’obesitat, la HTA, el colesterol, … i n’hi ha d’altres que no podem canviar, com l’edat  (una de cada 10 persones majors de 65 anys i gairebé un terç de la població més gran de 85 pateix la malaltia de l’Alzheimer) i l’herència genètica (la investigació científica ha comprovat que aquelles persones que tenen un pare, germà o germana amb Alzheimer tenen dos o tres vegades més possibilitats de desenvolupar la malaltia, i el risc augmenta a mesura que més membres de la família pateixen la malaltia).

Altres factors que també poden influenciar són traumatismes forts a nivell de crani, per això és important protegir el cap posant-nos sempre el cinturó de seguretat quan anem en cotxe, portar casc quan fem algun esport i mantenint una llar segura contra caigudes.  

També hi ha alguna evidència on se suggereix que envellir d’una manera saludable  també redueix els risc de desenvolupar Alzheimer. Aquestes mesures inclouen controlar la  pressió alta, controlar el pes i els nivells de colesterol, exercitar no només el cos sinó també la ment, dieta equilibrada i mantenir-se socialment actiu.

L’Alzheimer’s Association ha difós una llista de senyals d’advertència de la malaltia de l’Alzheimer i altres tipus de demència.

Una persona pot presentar un o més d’aquests símptomes, en cas de presentar-ne algun cal consultar al metge de família, per tal que es pugui diagnosticar i tractar la malaltia el més aviat possible.

10 senyals d’advertència de la malaltia de l’Alzheimer:

  1.  Canvis de memòria que dificulten la vida quotidiana
  2. Dificultat per planificar o resoldre problemes
  3. Dificultat per portar a terme tasques habituals de la casa, a la feina o durant el temps de lleure
  4. Desorientació de temps i/o lloc
  5. Dificultat per comprendre imatges visuals i com objectes es relacionen un amb l’altre en l’ambient
  6. Nous problemes amb l’ús de paraules per parlar o escriure
  7. Col·locació d’objectes fora de lloc i manca d’habilitat per recordar el que s’ha fet
  8. Disminució o  manca de bon judici
  9. Pèrdua d’iniciativa per prendre part en la feina o en les activitats socials
  10. Canvis d’humor o de personalitat