Informació al·lèrgies

allloro 20 març 2014

L’al·lèrgia és una resposta immunològica exagerada de l’organisme en entrar en contacte amb substàncies o elements externs (al·lèrgens), que generalment no són nocius i no afecten les persones que no en són al·lèrgiques. Els al·lèrgens més comuns són els àcars de la pols, el pol·len, el pèl d’animals i les espores dels fongs. La reacció al·lèrgica també pot ser provocada per aliments, làtex, medicaments, picades d’insectes (vespa, abella), etc.

En els darrers anys s’ha observat un increment en el nombre de persones afectades per al·lèrgies en els països desenvolupats. Els factors que podrien explicar-lo són diversos, però hi destaquen els genètics i els ambientals. Un dels factors ambientals més importants és la contaminació (principalment la derivada de la combustió de productes derivats del fuel), i també viure en un entorn amb bones condicions sanitàries i higièniques: aquest fet fa que s’hagin reduït els gèrmens amb els quals el nostre sistema immunitari ha d’enfrontar-se, que aleshores reacciona atacant substàncies que no són nocives.

Les al·lèrgies es poden relacionar amb malalties de l’aparell respiratori com l’asma, la rinitis i la conjuntivitis; malalties de la pell com l’èczema i la urticària, o amb aquelles reaccions greus d’inici ràpid que afecten conjuntament la pell, l’aparell respiratori i/o el cardiovascular (anafilaxi).

Al·lèrgia al pol·len

La reacció al·lèrgica es desencadena quan un determinat al·lergen (pol·len, àcars de la pols, pèl d’animals o espores de fongs) entra en contacte, per via respiratòria i/o ulls (i en quantitat suficient) amb una persona sensibilitzada.

La majoria de les plantes que produeixen al·lèrgia pol·linitzen en els mesos de primavera (encara que algunes ho fan a la tardor i a l’hivern). El període de pol·linització de cada espècie és similar d’un any a l’altre, tot i que les concentracions ambientals de pol·len poden ser molt diferents en funció de factors climàtics (vent, pluja, etc.).

Els símptomes habituals poden ser d’aparició aguda i de gran intensitat, i afectar a més a més la qualitat de vida de la persona que pateix l’al·lèrgia. Són els següents:

  • · rinoconjuntivitis: congestió nasal, esternuts, llagrimeig, enrogiment dels ulls…
  • · asma bronquial

Prevenció

Les persones amb antecedents d’al·lèrgia a alguna substància concreta han d’evitar-hi qualsevol forma de contacte.

Al·lèrgia al pol·len

  • · Durant l’estació pol·línica, tanqueu les finestres del domicili durant la nit. Així mateix, mantingeu les finestres del cotxe tancades quan hi viatgeu. En aquesta època s’heu d’evitar utilitzar la moto o la bicicleta, o bé cal que utilitzeu una mascareta.
  • · No heu de tallar la gespa, escombrar terrasses o passejar per parcs o jardins on hi hagi les plantes a les quals sou al·lèrgics.
  • · No heu d’estendre roba a l’exterior, ja que s’hi pot acumular pol·len.