CIGARRETES ELECTRÒNIQUES

allloro 10 febrer 2014

A Catalunya, les cigarretes electròniques no es poden utilitzar en centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
El mercat de les cigarretes electròniques ha crescut ràpidament. Tot i que es publiciten com …a productes segurs i no hi ha restriccions de venda, no existeixen estudis a llarg termini que en demostrin la seguretat, i a curt termini poden tenir efectes respiratoris similars als de les cigarretes convencionals.
També es promocionen com a substituts del tabac o ajudes per deixar de fumar, però la seva eficàcia no s’ha demostrat científicament. A més, en simular els aspectes visuals, sensorials i de comportament de l’ús de cigarretes, poden constituir una incitació a fumar i, per tant, poden comprometre la “desnormalització del tabac” aconseguida durant la darrera època.
Tot i que actualment, la producció de les cigarretes electròniques no està regulada, diferents organismes de l’àmbit de la salut han difós el seu posicionament sobre aquests productes:
• L’Organització Mundial de la Salut (OMS), el juliol de 2013, diu que “fins que no hi hagi dades que demostrin que són productes segurs, eficaços i de qualitat acceptable i que això estigui certificat per un organisme regulador nacional competent, els consumidors no haurien d’utilitzar-les.”
• El Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT) ha elaborat un informe desaconsellant-ne el consum.
• L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha donat suport a la iniciativa de les xarxes d’hospitals sense fum i d’atenció primària sense fum d’evitar-ne l’ús i la venda en centres sanitaris i de desaconsellar-ne el consum als ciutadans , i seguint les consideracions i recomanacions del Consell Assessor sobre Tabaquisme de Catalunya, ha proposat que s’adoptin per a les cigarretes electròniques les mateixes restriccions que s’apliquen a l’accés al tabac dels menors, que s’assumeixin per a la publicitat d’aquests productes les mateixes normatives que regulen la publicitat i els patrocinis del tabac així com les limitacions de consum en espais públics tancats.
• L’Acord pres en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que eleva una posició comuna als grups del Congrés per restringir la utilització d’aquests dispositius en zones educatives i infantils, centres sanitaris, centres de les administracions públiques, serveis d’atenció al ciutadà i transport públic. L’acord prioritza la protecció dels menors mentre no se’n coneguin en detall els efectes per a la salut.
• La Instrucció del CatSalut 08/2013 de 30 de desembre d’aplicació de la prohibició de l’ús, la promoció i la venda de substàncies que poden generar dependència als sistemes electrònics d’administració de nicotina/cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)
Riscos
En no produir-se la combustió de tabac o altres productes, els consumidors creuen que les cigarretes electròniques són completament segures. Aquesta “falsa seguretat” les pot fer atractives per als consumidors, però és important tenir en compte que no es coneix la totalitat de productes que contenen i no hi ha prou dades sobre les seves emissions.
Les cigarretes electròniques alliberen nicotina directament als pulmons. Cap dels substitutius de la nicotina aprovats per al tractament del tabaquisme, com el xiclet o el pegat, ho fan. El fet que la nicotina arribi directament als pulmons pot ser perillós (un estudi mostra afectació de la funció pulmonar en persones que en consumien) i cal estudiar-ho més a fons.
La nicotina és una substància química addictiva i tòxica que en quantitats excessives pot ser letal (5-1,0 mg per kg de pes de la persona) i té, a més, un paper reconegut en la proliferació cel•lular, l’apoptosi, l’angiogènesi i la inflamació. A través d’aquests i altres mecanismes, les cigarretes electròniques poden ser cancerígenes.
Els líquids utilitzats en aquests dispositius no estan regulats. Per aquest motiu hi ha molta variabilitat en el seu contingut entre diferents marques i dins la mateixa marca. Per tant, actualment no es pot garantir als consumidors que alguns líquids puguin contenir tòxics no identificats en l’etiquetatge.
Aquests productes poden tenir sabors (menta, xocolata, regalèssia, etc.) que els fan particularment atractius per als adolescents i els poden induir al consum de nicotina.
L’ús de cigarretes electròniques en espais on està prohibit fumar pot causar confusió a causa de la semblança amb les cigarretes tradicionals i l’emissió de “vapor” semblant al fum ambiental de tabac, i pot comprometre la “desnormalització” del consum del tabac aconseguida en la darrera dècada gràcies a les diferents mesures de control del tabaquisme.
Sabíeu què?
• Analistes de la indústria estimen que el mercat global de les cigarretes electròniques excedeix els 1.500 milions d’euros a l’any, i el mercat de la UE és de 400-500 milions d’euros aproximadament.
• Fins fa poc, les grans companyies de tabac no estaven involucrades en el mercat de les cigarretes electròniques. Hi han entrat a partir del 2012.
• La majoria de les cigarretes electròniques són fabricades a la Xina, on un farmacèutic, Hon Lik, va patentar-les l’any 2003.
• Les solucions líquides també es produeixen a la UE. Els ingredients sovint no es publiquen i no hi ha control obligatori de la seguretat i la qualitat.
• Actualment són utilitzades principalment per persones fumadores i exfumadores, generalment homes, i només en rares ocasions per persones que mai no han fumat.
• Als Estats Units es comencen a utilitzar personatges cèlebres per al llançament d’aquests productes. Es ven als infants el missatge que fumar-los és glamurós. Això ha coincidit amb l’entrada en el mercat de les cigarretes electròniques de les tres principals companyies tabaqueres.
Normativa
• CatSalut. Instrucció 08/2013, de 30 de desembre
Aplicació de la prohibició de l’ús, la promoció i la venda de substàncies que poden generar dependència als sistemes electrònics d’administració de nicotina/cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)
Enllaços d’interès
• Informe de l’ASPB sobre les cigarretes electròniques

• Questions and answers on electronic cigarettes or electronic nicotine delivery systems (ENDS). World Health Organization. 9 July 2013

• Informe del CNPT sobre los cigarrillos electrónicos

• Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i Programa d’atenció primària sense fum. Accions Xarxa. Cigarretes electròniques