Recomanacions per a viatgers

allloro 17 juliol 2013

Abans de marxar…

Visiteu el metge o metgessa de capçalera, en cas de tenir una malaltia crònica, i actualitzeu el calendari de vacunes. És important la visita a un centre de vacunacions internacionals per demanar consell, tenint en compte que cal programar la visita amb temps suficient.
Quan les persones que viatgen siguin ancians o nens, necessiten precaucions especials, com protecció contra el sol i la calor, als països tropicals, pel risc d’insolacions i deshidratacions.
És molt important que escolliu roba i calçat adequats, ja que la sudoració és molt profusa als països tropicals. Els vestits hauran de ser de fibres naturals (cotó, lli…), lleugers, no ajustats i de colors clars, alhora que és aconsellable canviar-se de roba sovint, especialment les peces interiors.
El calçat serà ample i ventilat, per evitar les infeccions per fongs.
Les persones sotmeses a un tractament mèdic han de proveir-se de la quantitat de medicació suficient per cobrir el període de temps que duri la seva estada a l’estranger o assegurar-se que podran adquirir-la al país on vagin.
També pot ser útil comptar amb alguns medicaments per als símptomes menors, com analgèsics i antihistamínics, entre d’altres. En els viatges a països tropicals, haureu de dur repel·lents d’insectes a base de piretrines i, en cas necessari, la medicació recomanada per a la quimioprofilaxi del paludisme.
És recomanable que contracteu una pòlissa d’assegurança que cobreixi les despeses per malaltia o accident durant el viatge.

Durant el viatge…

S’aconsella no menjar cap fruita sense pelar ni cap verdura crua, tot tenint una cura especial amb les amanides. La carn i el peix no han de consumir-se crus ni poc fets.
Cal que aneu amb compte amb la rebosteria i els gelats, per la seva fàcil contaminació.
El bon aspecte d’un aliment no garanteix que no estigui contaminat. No heu de comprar aliments a venedors ambulants. Tampoc no heu de consumir llet ni els seus derivats sense higienitzar.
Per la climatologia que hi ha als tròpics, és aconsellable ingerir líquids abundants. Tenint en compte que l’aigua és un transmissor de malalties infeccioses important, beveu-ne només aquella que ofereixi garanties suficients: l’embotellada cal que sigui oberta davant vostre. Cal que tingueu una cura especial amb els glaçons, perquè poden estar preparats amb aigües contaminades.
En cas d’aigües potencialment perilloses, se n’aconsella el tractament amb lleixiu, a fi que siguin aptes per al consum humà: hi calen dues gotes per litre d’aigua i, després, esperar trenta minuts o consumir aigua bullida durant deu minuts.
El bany en rius i llacs d’aigua dolça pot ser perillós, ja que es poden adquirir malalties parasitàries. Una piscina clorada és la millor garantia en aquest sentit. Per caminar dintre les aigües, utilitzeu un calçat impermeable i mai no ho feu amb els peus descalços.
Es recomanen els banys o les dutxes tan freqüents com sigui possible, tenint una cura especial a eixugar-se totes les parts del cos per evitar que algunes zones restin humides i puguin ser un focus d’infecció.
Eviteu el contacte amb qualsevol tipus d’animals, inclosos els domèstics, ja que poden no estar controlats sanitàriament.
Sacsegeu els llençols i les mantes abans de ficar-vos al llit, a més de la roba i el calçat abans de vestir-vos, per si algun insecte s’hi hagués pogut amagar.
Les modificacions en les condicions alimentàries, en els horaris, l’hàbitat,… produïdes durant el viatge, poden desencadenar alteracions digestives.
La diarrea de la persona que viatja és una malaltia molt freqüent, sobretot en aquelles que van a les zones subdesenvolupades. Per evitar-la, cal adoptar mesures preventives amb el consum d’aigua i aliments no contaminats.
El restrenyiment es pot produir per transgressions dietètiques i modificacions en els hàbits alimentaris, com també per l’estada prolongada en el seient d’un vehicle.
Els dolors d’estómac els pot causar l’abús de picants, condiments, begudes alcohòliques o fruites àcides. Per resoldre el problema, de vegades n’hi ha prou amb restablir l’equilibri alimentari amb una dieta apropiada.
Cal tenir cura especial amb el sol. Utilitzeu barret i ulleres de sol, empreu cremes amb filtres solars protectors i beveu molts líquids. Eviteu les irritacions de la pell, freqüents en persones amb obesitat i en nens. Les infeccions per fongs poden complicar-se amb la calor i la humitat.
S’ha de preveure una possible agudització d’una al·lèrgia, pel contacte amb al·lèrgens, el canvi estacional o d’altres factors ambientals.
A part d’accidents esportius o casuals, els de trànsit són una de les principals causes de mort de les persones que viatgen a països tropicals. Per tal d’evitar-los, s’han de complir estrictament les normes de trànsit vigents, anar amb molta precaució i familiaritzar-se amb el país i amb la seva idiosincràsia en la conducció.
Les malalties de transmissió sexual, inclosa la sida i l’hepatitis B, han augmentat en els darrers anys i són molt freqüents en alguns països de nivell de desenvolupament baix. Per prevenir-les, cal prendre algunes precaucions.
Infeccions de transmissió sexual SidaA les àrees de gran altitud, les persones amb malalties del cor i el pulmó poden tenir descompensacions perilloses. A més, es pot tenir insomni, ansietat i mal de cap, entre d’altres. Per evitar aquestes alteracions, heu d’anar realitzant una adaptació progressiva.
Els canvis horaris de les persones que viatgen provoquen sovint alteracions dels bioritmes amb simptomatologia orgànica: insomni, irritabilitat, malestar i astènia, entre d’altres.

De tornada…

Algunes malalties tropicals no es manifesten immediatament; pot passar que es presentin bastant temps després de la tornada. En el cas que us calgui anar al metge o metgessa, haureu d’informar-los que heu realitzat un viatge en els darrers dotze mesos a una zona tropical o un país en vies de desenvolupament.

Deixa el teu comentari