Vaga Farmàcies

allloro 23 octubre 2012

Si no hi ha canvi d’última hora, que es desconvoqués la vaga o altre informació que ens facin arribar, s’han posat d’acord les farmàcies per oferir els següents serveis mínims:
Farmàcia de guàrdia a Vic: FARGAS
Carrer del Bisbe Morgades, 25   08500 VIC
93 885 61 62
Farmàcia de guàrdia a l’ABS SEB: BARFULL
Pg. Domènec Sert, 14  08552 Taradell
93 880 05 56

Deixa el teu comentari