L’activitat física condiciona una sèrie de canvis, el creixement i el desenvolupament dels infants.

allloro 15 octubre 2012

Tot organisme en creixement necessita exercitar les funcions que s’han de desenvolupar: el creixement físic comporta moviment muscular. Un òrgan que no actua no creix.  D’aquí la importància del moviment, sobretot en la infància.

Segons Turner, els efectes positius de l’exercici muscular comprenen:
1. ajuda a la circulació
2. augment dels glòbuls vermells i l’hemoglobina
3. major eliminació dels productes de refús de l’organisme
4. neteja de la pell
5. enfortiment del sistema muscular
6. ajudes a la digestió
7. estímul a la salut mental
8. disminució de la congestió interna
9. enfortiment i augment de la capacitat pulmonar
10. tonificació del cor
11. millora dels mecanismes reguladors del cor
12. millora de la coordinació neuromuscular
13. foment del descans i de la son
14. reducció del perill d’adquirir malalties coronàries

La pràctica de l’esport a l’edat escolar és important.
L’educació física forma part de l’educació general.

Deixa el teu comentari