Activitat física: reposar i dormir

allloro 25 octubre 2012

Reposar i dormir
Per què és important reposar?
L’activitat física fa augmentar el desgast energètic de l’organisme (en relació amb l’estat de repòs o metabolisme basal) i la fatiga durant i després de l’activitat. Això està directament relacionat amb la durada i la intensitat de l’esforç, de manera que, com més llarga i intensa sigui l’activitat física, més desgast energètic i fatiga es produeix.
Després de qualsevol activitat física, l’organisme té la necessitat de reposar i recuperar l’estat de normalitat. Si l’activitat que s’ha dut a terme ha estat intensa, les necessitats de repòs són més urgents.
Hi ha dos tipus de repòs: l’immediat, que és aquell que necessita l’organisme després d’haver fet una determinada activitat física (que hagi comportat una fatiga considerable), i el retardat, que és aquell que necessita l’organisme després d’un llarg període d’activitat (a qualsevol intensitat), com per exemple anar a dormir a la nit.
Així doncs, una persona gran que hagi anat a caminar mitja hora a un ritme ràpid, necessita asseure’s una estona per descansar ja que es troba fatigada (repòs immediat). A la nit, aquesta mateixa persona va a dormir, i d’aquesta manera reposa de tot el treball que ha fet l’organisme al llarg del dia (repòs retardat).
Per què l’activitat física ajuda a reposar i dormir?
L’activitat física augmenta la fatiga de l’organisme, per la qual cosa augmenten les necessitats de repòs.
Una persona físicament activa està metabòlicament més accelerada durant tot el dia que una persona sedentària, així doncs quan arriba la nit, l’organisme de la persona activa li demana repòs per poder recuperar-se i trobar-se en forma l’endemà.
L’excés d’activitat física, tot i que produeix una fatiga molt més elevada que l’activitat física saludable, sovint provoca problemes a l’hora de reposar perquè el metabolisme està massa elevat i això evita que la persona es relaxi. És a dir, que el tòpic d’anar a córrer si una nit no es pot dormir és fals, perquè després d’aquesta activitat caldrà esperar una estona perquè el metabolisme disminueixi i quedar-se adormit.

Infermera virtual. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona; 2009 [accés 7 de maig de 2009]. Disponible a: www.infermeravirtual.com  

Jordi Altés Salla, Entrenador personal
http://www.infermeravirtual.com/ca-es/problemes-de-salut/tractaments/activitat-fisica/consells-de-la-infermera.html#topiscosyconductaserroneas

Deixa el teu comentari