Activitat física: respirar correctament

allloro 11 octubre 2012

Per què és important respirar correctament?
Durant qualsevol activitat física l’organisme augmenta la demanda d’oxigen per fer front a les noves demandes energètiques (l’oxigen és necessari per sintetitzar l’ATP (compost de fosfat altament energètic del qual el cos deriva la seva energia), que és el combustible que utilitza el cos humà). Quan la major part d’ATP s’aconsegueix gràcies a l’oxigen, es parla d’activitat física aeròbica, activitat que es pot dur a terme durant un període de temps llarg ja que la intensitat no és gaire elevada.
Si l’activitat física és tan intensa que, a causa de les grans demandes energètiques, no dóna temps a actuar al metabolisme aeròbic, és el metabolisme anaeròbic (el que no utilitza oxigen) l’encarregat de sintetitzar l’ATP, però llavors l’organisme es fatiga ràpidament i necessita reposar per cobrir el deute d’oxigen generat durant l’activitat física.
El fet que una determinada activitat sigui aeròbica o anaeròbica no solament depèn de la intensitat sinó també de la forma com es respira; per exemple, una persona gran es fatiga més si va passejant i va parlant tota l’estona que si està callada o, de la mateixa manera, es cansarà més si està constipada que si no ho està. En aquests dos casos, l’única cosa que ha canviat és que si parla o si està constipada l’aportació d’oxigen a l’organisme ha disminuït i el metabolisme anaeròbic ha hagut de treballar més del que és necessari, cosa que produeix una fatiga superior a la normal.
Així doncs, el fet de respirar correctament millora la capacitat de la persona de desenvolupar una activitat física de manera perllongada sense fatigar-se tant.
També cal tenir en compte que el fet de respirar permet eliminar les substàncies nocives resultants de l’activitat cel·lular, com el diòxid de carboni. A més intensitat més gran és la quantitat de substàncies a eliminar.
Per què és important l’activitat física?
L’activitat física saludable realitzada de forma regular millora l’eficiència respiratòria:

  • Millora l’absorció d’oxigen quan l’aire entra als pulmons.
  • Millora la capacitat de transport d’oxigen de la sang.
  • Millora l’eliminació de desfets provinents de l’activitat cel·lular (com el diòxid de carboni).
  • Millora la força de la musculatura respiratòria.
  • Prevé problemes deguts a la falta de costum d’activitat física (hiperventilació, etc.).

El fet d’assolir aquests beneficis respiratoris de l’activitat física provoca una millora de la funcionalitat, ja que es poden dur a terme de manera perllongada activitats que abans només es podien mantenir durant poca estona perquè eren massa intenses.

Infermera virtual. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona; 2009 [accés 7 de maig de 2009]. Disponible a: www.infermeravirtual.com  

Jordi Altés Salla, Entrenador personal
http://www.infermeravirtual.com/ca-es/problemes-de-salut/tractaments/activitat-fisica/consells-de-la-infermera.html#topiscosyconductaserroneas

Deixa el teu comentari