Gairebé la totalitat dels locals inspeccionats a Catalunya (un 99%) compleixen la llei del tabac

allloro 1 juny 2012

Durant l’any 2011 es van realitzar unes 25.000 inspeccions que demostren que el compliment de la llei a Catalunya és òptim.
Segons les dades de 2011, un 21,2% dels menors conviuen amb alguna persona que fuma dins de la llar. En aquest sentit, més de 400 professionals inicien el programa «Infància sense fum», capdavanter a l’Estat espanyol, per disminuir el tabaquisme passiu en infants.
El balanç del primer any de la nova legislació mostra un compliment òptim.
L’any 2011, primer exercici des de l’entrada en vigor de la llei del tabac el gener de 2011, els serveis territorials de l’Agència de Salut Pública de Catalunya han realitzat 24.889 inspeccions.

En el 99,6% dels locals no s’observava a cap persona fumant. En aquest mateix període s’han rebut 465 denúncies. S’han incoat 96 expedients que, de moment, s’han resolt amb sancions en 43 casos. La quantia de les sancions va des de 30 € fins a 3.000 €.
L’activitat d’inspecció i sanció s’ha realitzat de manera homogènia a tot el territori de Catalunya (taula 1) i els pocs casos amb incompliment repetitiu s’han resolt, en general, de manera ràpida i satisfactòria.
Des del Departament de Salut es valora molt positivament l’elevat compliment de la llei assolit, i s’agraeix als propietaris i responsables dels establiments i a tota la ciutadania en general l’esforç fet per adaptar-se a la nova llei. Cal emfasitzar el bon compliment que s’ha observat en àmbits com la restauració i l’oci nocturn i musical.

Deixa el teu comentari