Tabac

allloro 25 maig 2012

El consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com d’un nombre important de càncers. A més, l’exposició passiva al fum ambiental del tabac incrementa el risc de càncer de pulmó en les persones no fumadores i d’altres malalties del sistema respiratori, sobretot en els infants.

Els danys causats directament pel tabaquisme afecten principalment les persones fumadores, una quarta part de les quals morirà durant la seva vida activa, i haurà perdut entre vint o vint-i-cinc anys de vida. Però el consum de tabac afecta la societat en conjunt.

Els beneficis del fet de deixar de fumar són ben clars; les persones exfumadores, deu anys després de deixar l’hàbit, tenen el mateix risc de contreure malalties que les no fumadores. Aconseguir l’abandonament definitiu del tabaquisme, però, no és fàcil, tot i que és ben possible. En cas de dubte, és convenient consultar un professional de la salut i seguir les seves recomanacions.

Elements que formen el tabac

El tabac és una planta del gènere Nicotiana tabacum de la família de les solanàcees. Les seves fulles, preparades de diferents maneres, es fumen, s’aspiren, es beuen o es masteguen.

Els elements que formen el tabac són:

  • La nicotina (C10H14N2): és l’alcaloide responsable de la major part dels efectes del tabac sobre l’organisme i és el que provoca la dependència física. La vida mitja de la nicotina a la sang és de menys de dues hores i a mesura que se’n redueix la concentració apareixen els símptomes que desperten el desig d’un nou cigarret.
  • Els elements irritants: són les substàncies responsables de la tos típica de la persona fumadora i de l’estimulació de les glàndules secretores de la mucosa, que són les que alteren els mecanismes de defensa del pulmó.
  • Els quitrans i agents cancerígens.
  • El monòxid de carboni: es troba en quantitats molt elevades en el fum del tabac. Té una gran afinitat amb l’hemoglobina, la qual cosa provoca que disminueixi la capacitat de la sang per transportar oxigen.

El tabaquisme és una drogodependència en la qual intervenen factors de comportament, psicològics, socials i farmacològics. Dóna lloc a un consum reiterat de tabac amb greus conseqüències per a la salut.

Les persones fumadores són aquelles que consumeixen tabac, ja sigui de forma habitual o esporàdica. Les conseqüències depenen de diversos factors, com el nombre de cigarretes, la profunditat de la calada, el temps de retenció del fum en els pulmons, els anys de consum, etc.

El fumador passiu és aquella persona que, tot i no ser fumadora, aspira el fum del tabac.

Deixa el teu comentari