On puc trobar ajuda per deixar de fumar?

allloro 30 maig 2012

Recursos presencials
Hi ha evidència que l’ajuda personalitzada i presencial per part d’un professional de la salut incrementa les probabilitats d’èxit en el procés de deixar de fumar. Tot i així, s’ofereixen recursos a distància que també han mostrat la seva efectivitat.
•       Demaneu visita al vostre centre de salut, on us podran assessorar sobre el procés de deixar de fumar i prescriure-us tractament farmacològic si ho consideren adient
•       Cerqueu informació i ajuda a la farmàcia;
•       Si ingresseu en un centre hospitalari, és possible que us ofereixin ajuda per superar l’abstinència durant l’estada i per deixar de fumar.
•       Si esteu en actiu, la vostra empresa ha de tenir un servei de prevenció propi o ha de tenir contractat un servei de prevenció aliè. En qualsevol cas, us hi podeu adreçar, ja que una de les funcions dels serveis de prevenció de riscos laborals és la promoció de la salut dels treballadors, cosa que inclou l’ajuda per deixar de fumar.
•       Finalment, hi ha una sèrie de centres de referència en deshabituació tabàquica, als quals es poden derivar persones fumadores que requereixen tractaments especialitzats des d’altres àmbits del sistema sanitari.

Recursos a distància
•       Poseu-vos en contacte amb Sanitat Respon trucant al telèfon 061 línia telefònica per ajudar a deixar de fumar. Poden ajudar-vos a rebre un tractament personalitzat per deixar de fumar, resoldre dubtes amb relació al tabac, i també recomanar-vos un centre assistencial proper. Funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i cobreix tot el territori de Catalunya o també escrivint a sanitatrespon@sanitatrespon.gencat.cat o al seu web  .

Deixa el teu comentari