Consells per als consumidors al·lèrgics

allloro 20 març 2012

Els aliments que provoquen més del 90% de les reaccions al·lèrgiques entre la població europea són:

 • Cereals que continguin gluten i productes derivats
 • Crustacis i productes derivats
 • Peix i productes derivats
 • Ous i productes derivats
 • Soja i productes derivats
 • Llet i productes derivats
 • Fruita seca i productes derivats
 • Api i productes derivats
 • Mostassa i productes derivats
 • Llavors de sèsam i productes derivats
 • Diòxid de sofre i sulfits i productes derivats
 • Tramussos i productes derivats
 • Mol·luscs i productes derivats

Consells per a la compra
L’elaboració d’àpats per a una persona al·lèrgica i/o intolerant a un aliment, requereix una atenció especial que s’inicia amb la compra dels aliments i que cal mantenir fins que se serveixi el plat.

Com s’indiquen els al·lèrgens en l’etiqueta?
La normativa sobre etiquetatge dels aliments estableix que, quan algun d’aquests ingredients o derivats s’afegeixen durant l’elaboració dels productes envasats s’han d’indicar obligatòriament en la relació d’ingredients de l’etiqueta.
Si conté algun dels ingredients de la llista, o algun ingredient conté o està elaborat a partir d’aquests ingredients, cal indicar-ho a l’etiqueta.
Aquesta obligació comprèn també els additius, aromes i coadjuvants utilitzats en l’elaboració del producte.
“[...] qualsevol ingredient que s’utilitzi en la producció d’un producte alimentari que segueixi present en el producte acabat, encara que sigui de manera modificada i que estigui enumerat en l’annex V o procedeixi d’ingredients enumerats a l’annex V, s’ha d’indicar a l’etiqueta mitjançant una referència clara al nom de l’esmentat ingredient.” (Apartat 10, article 7 RD 2220/2004, de 26 de novembre)
La indicació “pot contenir”
En alguns productes hi figura la menció “pot contenir….”; per exemple, “pot contenir fruita seca”. Això significa que, tot i que aquests ingredients no han estat incorporats en l’aliment voluntàriament, el fabricant no pot estar segur que el producte no contingui petites quantitats o traces; per exemple, pel fet que el producte ha estat elaborat amb els mateixos equips amb què s’elabora un producte que conté fruita seca.
L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària treballa amb la indústria per evitar que s’utilitzi aquesta indicació de manera precautòria i per aconseguir que l’etiqueta es converteixi en un element de més ajut per a les persones al·lèrgiques.
Informació específica per a al·lèrgics
Alguns productes faciliten informació addicional fora de la llista d’ingredients per informar sobre els ingredients al·lergògens que conté el producte. Per exemple, “conté ou, i llet”. Cal tenir en compte que aquest tipus d’informació no es obligatòria d’acord amb la normativa sobre etiquetatge dels aliments, per la qual cosa és necessari comprovar sempre la llista d’ingredients.

Etiquetatge dels productes per a celíacs
L’etiquetatge dels productes aptes per a les persones intolerants al gluten preveu dues mencions que poden figurar en l’etiqueta d’aquests aliments específics i en la del consum ordinari, en funció de la quantitat de gluten que conté el producte:
“Molt baix en gluten”
Només pot figurar en aliments destinats a una alimentació especial de persones amb intolerància al gluten, sempre que el nivell de gluten no excedeixi els 100 mg/kg en el producte destinat al consumidor final.
“Sense gluten”
Aquesta menció pot figurar en aliments destinats a una alimentació especial de persones amb intolerància al gluten, en altres aliments dietètics i en aliments normals, sempre que el nivell de gluten no excedeixi els 20 mg/kg en el producte destinat al consumidor final.
Aquestes mencions han de figurar en l’etiqueta molt a prop de la denominació de venda del producte.
La normativa que regula aquestes mencions és el Reglament (CE) núm. 41/2009 sobre la composició i l’etiquetatge de productes alimentosos apropiats per a persones amb intolerància al gluten.

RECORDEU: comproveu sempre l’etiqueta del producte
Assegureu-vos d’examinar l’etiqueta de qualsevol aliment abans de comprar-lo. Comproveu sempre la llista d’ingredients encara que hàgiu comprat el mateix producte abans perquè en pot haver canviat la recepta (formulació).

Bones pràctiques de manipulació
En la preparació dels aliments cal respectar sempre les quatre normes d’higiene per a la preparació segura d’aliments (netejar, separar, coure i refredar) i extremar les condicions d’higiene de la cuina, les superfícies de treball i els estris utilitzats en l’elaboració del menjar per a persones al·lèrgiques i/o intolerants per evitar la contaminació encreuada, és a dir, el fet que petites quantitats o traces d’un aliment al·lergogen passin a l’aliment destinat a la persona al·lèrgica i/o intolerant per mitjà de restes que hi puguin haver en les superfícies, estris de treball, vaixella i mans.
Els consells següents us poden ajudar a evitar contaminacions accidentals:

 • Emmagatzemeu els productes per a al·lèrgics (sense gluten, sense ou, etc.) en recipients tancats, separats dels altres aliments. Per exemple, separeu els aliments sense gluten del pa ratllat i de la farina.
 • Cuineu primer sempre el menjar d’una persona al·lèrgica.
 • Manipuleu amb cura els productes en pols i líquids, com ara la farina o les salses, i deixeu-los de nou tancats per evitar vessaments accidentals. Si els guardeu en un altre envàs, identifiqueu-lo amb l’etiqueta original o una transcripció per evitar confusions.
 • Utilitzeu olis nous per fregir i cuineu en una fregidora o paella a part. Per exemple, el menjar que es prepara amb oli que ja ha estat utilitzat per fregir croquetes podria causar una reacció a les persones al·lèrgiques a la llet i l’ou, i als celíacs.

Recordeu que petites quantitats d’un al·lergen són suficients per desencadenar una reacció al·lèrgica.

Deixa el teu comentari