Virus del papil·loma humà (VPH)

allloro 13 gener 2012

Preguntes més freqüents:

1. Què és el VPH? El VPH és un grup de virus que infecten la pell i les mucoses. Poden produir berrugues cutànies, berrugues genitals i alguns tipus de càncer.

3. Com em puc contagiar? Mitjançant relacions sexuals amb o sense penetració.

El risc d’infectar-se augmenta si:

- s’inicien les relacions sexuals a edats primerenques
- es tenen múltiples parelles sexuals
- un membre de la parella ha tingut múltiples parelles sexuals

La infecció genital pel VPH és possiblement la infecció de transmissió sexual (ITS) més freqüent entre les persones sexualment actives. Qualsevol persona que estigui infectada pot transmetre’n el virus.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir473/doc26143.html


Deixa el teu comentari