El consentiment informat

allloro 9 gener 2012

Els professionals han de demanar-li el consentiment o autorització per dur a terme qualsevol intervenció, tractament, cura… Això vol dir que prèviament a qualsevol intervenció li han d’explicar en què consisteix: quina indicació té, quins resultats són previsibles, quins efectes no desitjats hi poden haver, si és que n’hi ha i es coneixen, perquè vostè pugui acceptar o rebutjar el que li proposen. Abans de donar o no donar el consentiment, té dret a demanar més informació, si ho considera necessari, per pensar en la proposta. També pot consultar altres professionals.
Vostè pot estar representat per algun membre de la família o amic que doni el consentiment en nom seu. En aquest cas és important que aquesta persona sàpiga quines són les seves voluntats perquè el pugui representar correctament. Ho ha de dir explícitament als responsables de la seva atenció. En aquests casos parlarem del consentiment per representació.

Tant la informació com el consentiment en general són verbals, però la llei determina que es faci per escrit en intervencions quirúrgiques, procediments diagnòstics i terapèutics invasius i quan hi hagi un risc o un inconvenient previsiblement negatiu sobre la salut. En aquests casos ha de firmar un document on dóna o no la conformitat perquè se li practiqui la prova, la intervenció o un tractament. Abans de firmar el document de consentiment informat pot demanar tota la informació que cregui necessària, i ha de disposar del temps pertinent per poder-la entendre.

Té dret a rebutjar la proposta professional i això no ha de suposar, en cap cas, una repercussió negativa en la seva atenció. En la mesura que puguin els professionals hauran d’adaptar el pla d’atenció tenint en compte la seva negativa, que haurà de quedar anotada a la història clínica.

La llei preveu algunes situacions en les quals els professionals poden actuar sense el consentiment informat (tal com consta a l’apartat del dret a la informació). Això es fa si:

  • Renuncia a la informació i no delega a cap representant.
  • Representa un risc clar per a la salut pública.
  • Viu una situació de risc clar i immediat per a la seva salut, com ara una urgència vital. Aleshores es demanarà el consentiment per representació.
  • No es capaç, segons el criteri professional, de prendre decisions, per exemple per un gran impacte emocional. Llavors es demanarà el consentiment per representació.
  • Té una incapacitat legal, com per exemple els menors d’edat o persones amb tuteles. Aleshores es demanarà el consentiment per representació.

Infermera virtual. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona; 2009 [accés 7 de maig de 2009]. Disponible a: www.infermeravirtual.com  

Deixa el teu comentari