Alerta sobre l’augment de la taxa de suïcidis

allloro 30 novembre 2011

La Universitat de Vic va acollir aquest divendres la primera Jornada de Prevenció i Promoció de la Salut a Osona. Miquel Casadevall, director del Servei d’Atenció Primària d’Osona de l’ICS, explica que la intenció de la jornada era aglutinar les moltes iniciatives de la comarca en molts àmbits que tracten la prevenció. Van fer una posada en comú professionals de l‘àmbit sanitari però també educatiu, ajuntaments i associacions.

Segons Casadevall, el més important va ser en una mateixa sala coincidís gent d‘àmbits tant diferents i que fos una iniciativa multidisciplinària. Una de les ponències la va pronunciar Raquel Carrera sobre un treball del Servei de Salut Mental. S’ha constatat que una estadística de CatSalut indica un índex de suïcidis més alt de la mitjana, especialment en dones, de 9 de cada 100 mil habitants. Ara, segons Casadevall, s’intenta pal·liar a través d’un acord amb el Departament de Justícia per fer un major seguiments dels casos i d’estudi de quines són les intervencions més adequades.

Una altra de les ponències la van fer mestres de l’escola El Despujol de les Masies de Voltregà, i una tercera també sobre l’alimentació, sobre un nou pa baix en greixos i en sodi que es vol introduir a la dieta infantil, del qual se’n va poder fer un tast. Aquest nou pa, elaborat conjuntament amb Pavicsa i la UVic, encara no és a la venda.

Una altra de les ponències, molt divergents, que es van presentar, feia referència a la prevenció mèdica en l‘àmbit de la prostitució. Segons Casadevall, es va constatar que mig miler de persones es dediquen al negoci del sexe a Osona, en dades comptabilitzades des del 2008, i es va afirmar que tres quartes parts exerceixen la prostitució de manera voluntària, i que hi predomina el col·lectiu de dones originàries de Sud-Amèrica i de l’Europa de l’est. El contingut de les ponències es pot consultar a la pàgina de Al Lloro. La jornada estava promoguda pel grup PIPSO del Sistema Integrat de Salut d’Osona (SISO).

Deixa el teu comentari