10 agost 2011

Factors de risc Leucèmia

Factors no modificables
Alguns tractaments per a certs tipus de càncer: Aquests tractaments serien altes dosis de quimioteràpia o altes dosis de radioteràpia, però és molt poc freqüent que la leucèmia aparegui com a resultat d’haver estat tractat amb medicaments quimioteràpics. 


Llegir més Deixa un comentari
6 agost 2011

Prevenció d’accidents a la llar

La llar és el lloc on ens sentim més segurs, és casa nostra, però, si no tenim uns bons hàbits i no actuem de forma rutinària en les activitats del dia a dia, la nostra llar pot ser un lloc poc segur.
Els nens i nenes, els joves i la gent gran són els que tenen més risc de patir un accident, però la majoria els poden evitar.
A la llar hi ha estances més compromeses que altres: la cuina, el bany, les escales...
Comença per tenir uns bons hàbits a casa teva:
1. Revisa les instal•lacions elèctriques per evitar incendis.
2. Revisa i assegura les claus de pas del gas
3. Posa il•luminació suficient a tota la casa.
4. Posa els medicaments i els productes de neteja fora de l’abast dels nens.

Llegir més Deixa un comentari
2 agost 2011

Factors de risc Càncer de Pancrees

Factors de risc no modificables
  • Sexe: El nombre de casos és lleugerament més alt en el sexe masculí. 

  • Raça: Les persones de raça negra són més propenses a desenvolupar aquest tipus de càncer. La raó és desconeix però pot ser que sigui per l’alt índex de tabaquisme i diabetis entre els homes i el sobrepès entre les dones d’aquesta raça. 


Llegir més Deixa un comentari
8 agost 2011

Intoxicacions


Les intoxicacions es produeixen per la ingestió d'aliments que contenen microorganismes patògens (bactèries, virus, fongs, etc.) o substàncies tòxiques. Es manifesten principalment amb diarrees, vòmits, febre, dolors i altres símptomes més o menys greus depenent del tipus de microorganisme, l'edat de les persones, l'estat immunitari, etc.


Aquests símptomes poden aparèixer des dels 30 minuts després de la ingestió de l'aliment contaminat fins a un període comprès entre les 6, 24 o 48 hores o fins i tot més, depenent també del tipus de microorganisme i de la quantitat ingerida.Deixa un comentari
4 agost 2011

Quins són els vostres deures?

1. Deure de tenir cura de la pròpia salut i responsabilitzar-se'n. Aquest deure s'ha d'exigir especialment quan la malaltia pugui suposar riscos o perjudicis per a la salut d'altres persones.
2. Deure de fer ús dels recursos sanitaris d'acord amb les necessitats de salut i en funció de les disponibilitats del sistema sanitari, per tal de facilitar l'accés de tots els ciutadans a l'atenció sanitària en condicions d'igualtat efectiva.
3. Deure de complir les prescripcions generals, de naturalesa sanitària, comunes a tota la població, a més de les específiques determinades pels serveis sanitaris.
4. Deure de respectar i complir les mesures sanitàries adoptades per a la prevenció de riscos, la protecció de la salut o la lluita contra les amenaces a la salut pública, com ara el tabac, l'alcoholisme, els accidents de trànsit o les malalties transmissibles susceptibles de ser previngudes mitjançant vacunacions o altres mesures, i també de col·laborar en l'assoliment dels objectius.

Llegir més Deixa un comentari