Factors de risc Limfomes no Hodgkidians

allloro 26 agost 2011

Factors de risc no modificables

  • Algunes alteracions genètiques: En els limfomes no hodgkinians, la cèl·lula anormal presenta alteracions en l’estructura del genoma que donen lloc a una expressió de diversos gens que afavoreixen la formació del càncer. 
  • Edat: La incidència augmenta amb l’edat, especialment després dels 40 anys. 

  • Sexe: El sexe masculí té una afectació superior al femení.
  • Infeccions per certs virus: El virus d’Epstein-Barr identificat en algunes persones diagnosticades de limfoma de Burkitt (un tipus de càncer que afecta el sistema limfàtic); l’herpesvirus 8 implicat entre les causes que donen lloc al començament dels limfomes de cavitats, i l’HTLV-I associat amb la leucèmia/limfoma T de l’adult. 
  • La presència d’un dèficit immunitari: Determinades malalties o síndromes com la síndrome de Wiskott-Aldrich (una malaltia que es caracteritza per presentar infeccions recurrents, èczema i disminució del nombre de plaquetes a la sang, i com a conseqüència més tendència al sagnat) o la síndrome de la immunodeficiència adquirida (sida) estan relacionades amb l’aparició d’aquests limfomes. 
  • Tractaments immunosupressors com els que segueixen les persones trasplantades per evitar el rebuig.

Factors de risc modificables: No n’hi ha.

INFERMERA VIRTUAL: http://www.infermeravirtual.com/ca-es/problemes-de-salut/malalties-transtorns/cancer/informacio-relacionada.html 


 

 

Deixa el teu comentari