Factors de risc Càncer Colorectal

allloro 5 juny 2011

Factors de risc no modificables

  • Predisposició genètica: Historial personal o familiar de primer grau de poliposi adenomatosa o diverticulosi (presència de múltiples protrusions en forma de sac a la paret del còlon) o quan en una família hi ha dos o més familiars directes (pares, germans o fills) afectats de càncer de còlon o algun cas diagnosticat abans dels 50 anys. Cal tenir en compte que més del 90 % dels casos de càncer colorectal no són hereditaris i que més del 75 % de les persones que el desenvolupen no tenen antecedents d’aquest càncer en familiars pròxims.

  • Malalties inflamatòries intestinals prèvies: Les persones amb malaltia inflamatòria intestinal (colitis ulcerosa o malaltia de Crohn) presenten més risc de tenir càncer colorectal. Per això són recomanables colonoscòpies seriades a partir dels deu anys del diagnòstic d’alguna d’aquestes malalties per poder fer-ne una detecció precoç.
  • Edat: És el principal factor de risc. La majoria de casos de càncer colorectal es detecten en persones de més de 50 anys.
  • La diabetis mellitus: Incrementa la possibilitat de càncer colorectal entre un 30 % i un 40 %. Ho contrasto amb l’autora de diabetis, ja que crec que ella no en diu res d’això.

Factors de risc modificables (factors associats als estils de vida

  • Dieta: El consum excessiu de carn vermella (vedella, xai, porc) i greixos d’origen animal, i les dietes hipercalòriques s’associen a un risc més gran de càncer de còlon. El consum de fibres vegetals augmenta el volum de la massa fecal i la potència del peristaltisme, i per tant, disminueix el temps de permanència de la femta a l’intestí. Determinats hàbits dietètics com menjar fruites i verdures, i aliments d’origen vegetal com pa, cereals, pasta, arròs o llegums, actuen com a factors protectors.
  • Vida sedentària: L’exercici físic té un paper important a l’hora de prevenir el càncer de còlon. El risc de contreure càncer de còlon entre les persones que fan exercici regularment es redueix a la meitat en comparació amb les persones sedentàries. L’exercici augmenta la freqüència dels moviments de l’intestí i això ajuda a eliminar les toxines i els agents cancerígens, tots dos factors que poden causar càncer.
  • Obesitat: L’obesitat augmenta el risc de càncer de còlon.
  • Consum de tabac i alcohol: El consum d’alcohol i tabac s’ha associat amb el risc de tenir càncer colorectal.

INFERMERA VIRTUAL: http://www.infermeravirtual.com/ca-es/problemes-de-salut/malalties-transtorns/cancer/informacio-relacionada.html

Deixa el teu comentari