Més de 100 dies de salut

allloro 9 maig 2011

Ja fa més de 100 dies que disfrutem d’espais sense fum en els locals públics del nostre país i és hora d’avaluar els resultats inicials de la Llei del tabac ( Llei 42/2010 del 30 de desembre)
Aquestes són les dades que hem de destacar:

  • El 63,7% dels ciutadans estan d’acord amb la nova llei.
  • L’experiència dels enquestats és que la llei s’acompleix, especialment en els bars i els restaurants.
  • El 77,2% de la població va tant o més als bars que  abans de l’aplicació de la Llei.
  • Gairebé 1/3 dels fumadors fumen menys.
  • El 62,8% de la població fumadora es planteja deixar-ho.
  • Ha baixat la contaminació per partícules fines als locals en un  86%.
  • El treball el el mon de l’hostaleria no se’n ha ressentit.

Aquestes són les conclusions que es van exposar a  les Jornades del CNPT de finals de març de 2011.  Destacariem l’enquesta de l’OCU, i les dades sobre l’impacte en l’hosteleria i en la salut de la Llei.
Rodrigo Córdoba ens respon a la pregunta de què passaria a nivell econòmic si el tabac desaparegués de la nit al dia. La resposta és clara i prové del Banc Mundial:  res.  La raó és molt senzilla: els diners que la gent gasta actualment en tabac, no s’evaporen, s’utilitzen en altres béns  i serveis que generen més llocs de treball i major benestar. Cal recordar que les cinc malalties causades amb més freqüència pel tabac, generen el 8% de la despesa sanitària a nivell nacional.
No hi ha dubte que ens podem felicitar tots per la nova Llei.

Secretaria PAPPS, semFYC

Deixa el teu comentari