Llei del tabac: evitarà més de 700 morts anuals a Catalunya

allloro 31 maig 2011

La implantació de la Llei del tabac contribuirà a evitar més de 700 morts anuals a Catalunya per tabaquisme passiu

Sanitat Respon i altres dispositius assistencials observen un augment important de la demanda de persones que volen deixar de fumar. Durant el primer trimestre del 2011 s’han rebut 236 denúncies.

Es calcula que la nova Llei contribuirà a evitar entre 700 i 800 morts per tabaquisme passiu que es produeixen cada any a Catalunya. D’altra banda, la Llei no ha afectat negativament l’activitat del sector de l’hostaleria. Al febrer hi havia 194.500 treballadors d’hostaleria afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, un 2,3% més que al mes de gener. En termes sanitaris, aquestes persones són les més beneficiades per la nova Llei, ja que han deixat d’estar exposats al fum ambiental de tabac al lloc de feina.

La Llei 42/2010, de mesures sanitàries davant del tabaquisme, prohibeix fumar en tots els espais públics tancats (amb molt poques excepcions) i així s’evita l’exposició a l’aire contaminat pel fum de tabac. Salut ha habilitat una pàgina web específica amb informació sobre la normativa i retolació per descarregar:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir469/doc34779.html.

Durant el primer trimestre d’aplicació de la nova normativa, s’han fet 8.225 inspeccions i s’han rebut un total de 236 denúncies que els ciutadans han presentat als diferents registres de l’Administració. En un 11,4% dels casos que s’han inspeccionat, s’hi han trobat problemes en la retolació, mentre que tan sols en un 0,4% s’hi ha vist gent fumant.

La venda de tabac continua baixant: Ja el 2010, la venda de cigarretes va baixar a Catalunya en un 12,12% (un 10,97% a Espanya). Durant el primer trimestre de 2011 la venda de cigarretes a Catalunya ha baixat un 23,1% en relació amb el primer trimestre de 2010 (un 24,9% a España). En aquesta baixada de vendes, al marge dels efectes de la Llei 42/2010, influeixen la pujada de preus i la crisi econòmica.

Serveis d’ajuda per deixar de fumar

Cada any deixen de fumar aproximadament 50.000 persones amb l’ajuda de les xarxes d’atenció primària o dels hospitals, del programa “Embaràs sense fum”, de les unitats especialitzades, de les farmàcies i de la línia telefònica per deixar de fumar. Cada any, també, es financen al voltant de 2.000 tractaments farmacològics gratuïts a pacients fumadors ingressats, dones embarassades, professionals de col·lectius exemplars i als barris inclosos en el programa “Salut als barris”.

Centres d’atenció primària: als centres d’atenció primària, metges de família i professionals d’infermeria ajuden a deixar de fumar. Hi ha dos models: un model en què alguns dels professionals dediquen unes hores específiques a ajudar a deixar de fumar i un altre en què tots els professionals ho fan de manera integrada en l’atenció. En alguns centres es fan tractaments grupals.

Segons dades de l’ICS, al mes de febrer de 2011 consta que 53.223 persones visitades a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut havien deixat de fumar durant el darrer any. Això representa 6.437 persones més que al febrer de 2010 i 1.426 més que al gener de 2010. L’augment de persones que deixen de fumar es manté des de novembre de 2010.

El nombre d’hospitals que ofereixen ajuda per deixar de fumar als pacients ingressats s’ha incrementat de 16 a 27.

Sanitat Respon: des de 2007 Sanitat Respon funciona com una línia telefònica proactiva per ajudar a deixar de fumar. És un servei atès per professionals d’infermeria que han rebut formació específica. Funciona 24 hores al dia els 365 dies de l’any.

Durant el primer trimestre de 2011, Sanitat Respon ha rebut 907 trucades per demanar informació sobre la Llei i 937 persones han demanat ajuda per deixar de fumar, 8 vegades més que en els mateixos mesos de l’any passat.

  • Per a les dones embarassades hi ha el programa “Embaràs sense fum”, que es desenvolupa a la majoria de centres d’assistència a la salut sexual i reproductiva de Catalunya.
  • Existeix una xarxa de 23 unitats especialitzades, la majoria de les quals formen part de la xarxa d’atenció a les drogodependències, les quals inclouen en l’atenció l’ajuda per deixar de fumar. Cada any unes 2.000 persones aproximadament són ateses en aquestes unitats.
  • Més de 100 farmàcies de Catalunya ofereixen atenció farmacèutica específica per ajudar a deixar de fumar

Cada any, també, es financen al voltant de 2.000 tractaments farmacològics gratuïts a pacients fumadors ingressats, dones embarassades, professionals de col·lectius exemplars i als barris inclosos en el programa “Salut als barris”.

La Llei no ha tingut repercussions econòmiques negatives al sector de l’hostaleria

Al sector de l’hostaleria, al febrer s’ha incrementat el nombre d’afiliats a la Seguretat Social un 2,3% (règim general) respecte al gener d’aquest mateix any. Aquest increment ha estat d’un 1,8% si es considera el règim general i l’autònom. Aquestes dades són molt similars a les de la resta de l’Estat i mostren la manca de repercussió negativa de la Llei, sobretot en moments d’atur elevat i crisi econòmica.

El nombre de treballadors d’hostaleria afiliats a la Seguretat Social a Catalunya al febrer de 2011 és de 194.494 (146.847 en règim general i 51.075 autònoms). Aquestes persones són les més beneficiades en la seva salut per la nova Llei, ja que han deixat d’estar exposades al fum ambiental del tabac al lloc de feina.

 

 

Deixa el teu comentari