El Dia Mundial de la Hipertensió

allloro 16 maig 2011

Dia Mundial de la Hipertensió: 17 de maig.
La hipertensió arterial és un problema de salut que afecta més del 25-30% de la població, dels quals un nombre important de persones no estan tractades i de les que reben tractament més del 50% no tenen les xifres de tensió controlades.
La hipertensió és un dels principals factors de risc per a les malalties cardiovasculars, com d’infart de miocardi, els accidents vasculars cerebrals, la insuficiència cardíaca, entre altres.
Les persones amb diabetis són un grup amb més risc de presentar hipertensió arterial. Més del 80% dels diabètics tipus 2 tenen hipertensió, i normalment necessiten un major nombre de medicaments per normalitzar les xifres de tensió.
Atès que també la diabetis és un important factor de risc de les malalties cardiovasculars, la seva associació amb hipertensió multiplica el risc.
D’acord amb això els valors de tensió arterial que es consideren “normals” són inferiors als de les població no diabètica i han d’estar per sota de 130/80 mmHg.
La dieta adequada, baixa en sal, la pèrdua de l’excés de pes i la realització freqüent d’exercici físic són fonamentals per al correcte control de la tensió arterial, així com de la diabetis. D’altra banda és freqüent que la majoria de pacients amb diabetis hagin de prendre medicació per controlar la hipertensió, la qual cosa ha demostrat clarament els seus beneficis per disminuir les malalties cardiovasculars.

Més informació: www.ish-world.com/default.aspx?WorldHypertensionDay

Deixa el teu comentari