Factors de risc Càncer de Bufeta

allloro 14 maig 2011

Factors de risc no modificables

  • L’edat: La majoria de casos són diagnosticats en persones de més de 65 anys. 
  • El sexe: El càncer de bufeta és quatre cops més freqüent en els homes que en les dones. 

  • Raça: Els caucàsics tenen dues vegades més probabilitats de desenvolupar càncer vesical que els afroamericans i els hispans. Els asiàtics tenen els índexs més baixos de càncer de bufeta. 
  • L’esquistosomosi, una infecció (raríssima a Europa) produïda per paràsits, produeix una irritació crònica a la bufeta que pot produir un càncer.

 

Factors de risc modificables (factors associats als estils de vida)

  • El tabaquisme és el principal factor de risc i la causa del 50 % dels casos. 
  • L’exposició a certs materials industrials com dissolvents o colorants. 
  • Treballs que requereixen contacte amb tints o olis industrials que entren en contacte amb l’organisme per inhalació.

INFERMERA VIRTUAL: http://www.infermeravirtual.com/ca-es/problemes-de-salut/malalties-transtorns/cancer/informacio-relacionada.html

Deixa el teu comentari