Factors i conductes de protecció del Càncer: EVITAR EL CONSUM DE TABAC

allloro 17 febrer 2011

B) EVITAR EL CONSUM DE TABAC

No fumar o deixar de fumar és la mesura més eficaç en la prevenció del càncer. Reduint el consum de tabac, disminueixen la morbiditat i la mortalitat relacionades amb un important nombre de patologies, que engloben, a més del càncer de pulmó, els de laringe, esòfag, ronyó, bufeta i coll uterí, entre d’altres.
El consum de tabac és el principal problema de salut pública dels països desenvolupats. El tabaquisme està relacionat amb més de vint-i-cinc malalties. Molts estudis científics han posat en evidència els efectes nocius del tabac i la mortalitat que provoca.
A Espanya cada any moren unes 54.200 persones; el 15,5 % de la mortalitat anual es deu al consum del tabac.

INFERMERA VIRTUAL: http://www.infermeravirtual.com/ca-es/problemes-de-salut/malalties-transtorns/cancer/informacio-relacionada.html

Deixa el teu comentari