Consulta virtual sexe joves de l’ICS

allloro 3 setembre 2010

La pàgina web sobre la salut sexual i reproductiva dels joves, confeccionada per una iniciativa conjunta del l’Institut Català de la Salut i el Departament de Salut, està operativa i instal·lada en el servidor de la Generalitat de Catalunya des del mes de febrer del 2006 fins l’actualitat.
Els objectius específics del web són: – Donar informació sobre sexualitat, afectivitat i prevenció de conductes de risc. – Conèixer què pensen els joves en aquesta matèria – Disminuir el nombre d’embarassos no desitjats – Disminuir les infeccions de transmissió sexual – Afavorir l’accessibilitat dels joves al sistema sanitari – Oferir una consulta virtual i d’altres.
La població diana son: joves, nois i noies, compresos entre 14 i 24 anys. Aquest web té un apartat de continguts específics per què els i les joves puguin consultar temes de la salut sexual i reproductiva, centres sanitaris més propers etc. Però la principal eina de comunicació és la consulta virtual.

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=8924

Deixa el teu comentari