El teu cos pot transmetre emocions i més…

allloro 30 juliol 2010

Les infeccions de transmissió sexual són molt àmplies i algunes són més greus que d’altres. La sida és la més coneguda. Les infeccions pel virus del papil·loma humà, que causa les berrugues genitals, i l’herpes genital afecten
un gran nombre de persones.
Les mes greus són:
• Gonocòccia o infecció per gonococ (purgacions)
• Hepatitis B
• Herpes genital
• Infecció pel VIH/sida
• Infeccions per alguns tipus del virus del papil·loma humà
(VPH)
• Infecció genital per clamídies
• Limfogranuloma veneri
• Sífilis o infecció per Treponema pallidum

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir479/mts2009cat.pdf

Deixa el teu comentari