AIRE NET DEL FUM DE TABAC A TOT ARREU

allloro 29 maig 2010

Per una Llei del Tabac més justa per a tots
Suport a l’ampliació de la Llei del Tabac (Llei 28/2005) per protegir tothom a tot arreu.
Des del GRAPAT (Grup d’Atenció Primària d’Abordatge al Tabaquisme) de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitaria (CAMFiC), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) i l’Associació Catalana d’Infermeria (ACI) desitgem afegir-nos a les múltiples manifestacions de recolzament de diferents organitzacions socials, científiques i de pacients a l’ampliació de l’actual llei del tabac, per tal de prohibir fumar en tots els espais públics.
Hi ha suficients evidències científiques de l’efecte del tabaquisme passiu sobre la salut. És per això que considerem que la llei vigent vulnera la igualtat de tots els ciutadans.
La població ja té la informació necessària i la nostra societat, espanyola i catalana, està preparada per entendre i acceptar els beneficis dels espais lliures de fum. No oblidem que aquesta és una de les mesures de provada eficàcia en la prevenció de l’inici en el consum d’adolescents i joves.

Deixa el teu comentari