Ses Calldetenes

allloro 10 març 2010

Sóc la Laura Vila, infermera de Salut i Escola des de fa 2 cursos del SES de Calldetenes.

En aquest centre hi cursen els seus estudis: 83 alumnes a 1er d’ESO; 60 a 2on d’ESO; 60 a 3er d’ESO; 54 a 4rt d’ESO.

Què hi fa una infermera de l’Àrea Bàsica de Salut en un centre docent?

El Programa Salut i Escola gira entorn de l’equip d’atenció primària de salut (principalment el professional d’infermeria), d’acord amb l’interès del Departament de Salut i la Direcció General de Salut Pública per potenciar i impulsar activitats d’atenció comunitària. Proposant una col·laboració estratègica amb l’equip d’atenció primària amb la finalitat d’apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, tot habilitant un espai confidencial de consulta en el centre d’educació secundària, la CONSULTA OBERTA DE INFERMERIA, on els alumnes  d’ESO (bàsicament els de tercer i quart) poden accedir de manera espontània.

A part de la Consulta Oberta, la infermera també col·labora en la organització de tallers, xerrades interactives, grups de discussió, reunions, role-playing… de promoció de la salut d’acord amb les necessitats, ja sigui dels mateixos adolescents o dels professors.

Al SES de Calldetenes el curs passat es van fer 46 consultes, cal recordar que el curs 2008-2009 encara no hi havia 4rt d’ESO. Els principals temes que es van tractar van ser: Sexualitat i afectivitat (28,26%); Consum de substàncies (28,26%); Salut alimentària (10,87%); Salut Mental (8,70%); altres temes (23,91%).

També es van fer Tallers sobre TABAC, SEXUALITAT, PRIMERS AUXILIS.

Deixa el teu comentari