El Govern posa en marxa el Pla d’Activitat Física, Esport i Salut que lluita contra el sedentarisme (2ona Part)

allloro 21 setembre 2009

Un equip professional multidisciplinar

Durant tot el 2008 s’ha format tots els professionals implicats en l’àmbit tècnic de desplegament del pla. S’ha aconseguit així un equip multidisciplinar amb més de 500 especialistes en salut, activitat física i esport, entre metges de família, infermeres, llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport i metges de l’esport. Metges i infermeres són els encarregats de fer la prescripció des dels centres de salut, mentre que els metges de l’esport intervenen en aquells casos en què és aconsellable una valoració funcional prèvia. Els tècnics esportius intervenen en la supervisió de l’exercici als equipaments i en el disseny dels programes. Les recomanacions d’activitat física inclouen tres consells diferenciats:
1. Consell general. S’aconsella augmentar l’activitat física en base a l’oferta del municipi d’activitat física saludable.
2. Consell i prescripció d’activitat física assessorada. Es fa un consell periòdic amb objectius progressius basats en rutes saludables que s’han planificat tècnicament.
3. Consell d’exercici físic supervisat. El professional d’atenció primària deriva el pacient, prèvia valoració funcional realitzada pel metge de l’esport, a un programa d’exercici físic, dirigit per tècnics esportius, en un equipament esportiu del municipi.

Deixa el teu comentari