Més respostes a les preguntes del blog

allloro 24 abril 2009

La Paula ens diu: Tinc dubtes sobre la vacuna del papil·loma. Em recomaneu posar-la a la meva filla?

Preguntes més freqüents sobre el virus del papil·loma humà (VPH)

 1. Què és el VPH?
  El VPH és un grup de virus que infecten la pell i les mucoses. Poden produir berrugues cutànies, berrugues genitals i alguns tipus de càncer.
 2. Són iguals tots els tipus de VPH?
  No, hi ha més de cent tipus que poden infectar diferents zones de l’organisme. Aproximadament quaranta tipus poden infectar les superfícies mucoses com l’anus, la vagina, la uretra, el coll uterí, la laringe o la boca. D’ells gairebé una dotzena de tipus poden afavorir l’aparició de càncer.
 3. Com em puc contagiar?
  Mitjançant relacions sexuals amb o sense penetració.
  El risc d’infectar-se augmenta si:
  - s’inicien les relacions sexuals a edats primerenques
  - es tenen múltiples parelles sexuals
  - un membre de la parella ha tingut múltiples parelles sexuals
  La infecció genital pel VPH és possiblement la infecció de transmissió sexual (ITS) més freqüent entre les persones sexualment actives.
  Qualsevol persona que estigui infectada pot transmetre’n el virus.
 4. Què em pot passar si em contagio?
  La majoria de les vegades la infecció no produeix cap símptoma i les persones no en són conscients, encara que la poden transmetre. De tota manera, més del 90% es curen de forma espontània.
  Alguns VPH produeixen berrugues genitals i d’altres poden arribar a produir càncer de cèrvix o, amb menys freqüència, càncer en altres localitzacions.
 5. Com puc prevenir la infecció?
  La vacunació és una forma eficaç de prevenir la infecció per alguns dels tipus de VPH.
  Cal utilitzar SEMPRE el preservatiu, ja que redueix molt el risc d’infecció, tot i que no és eficaç al 100% perquè només protegeix la zona que cobreix. El preservatiu també evita d’altres infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats.
  La utilització d’altres mètodes anticonceptius no protegeix contra la infecció pel VPH.
 6. La vacuna em protegeix contra tots els VPH?
  No, la vacuna protegeix contra les infeccions pels VPH que causen 7 de cada 10 càncers de cèrvix (tipus 16 i 18) i 9 de cada 10 berrugues genitals (tipus 6 i 11).
 7. Si em vacuno, hauré de seguir fent-me les revisions ginecològiques?
  Si, ja que una tercera part dels càncers de cèrvix no es poden evitar amb les vacunes.
 8. Cal seguir utilitzant el preservatiu si m’he vacunat?
  Si sempre, perquè l’ús correcte del preservatiu és la millor mesura per evitar moltes infeccions que es contagien amb les relacions sexuals i també és una mesura eficaç per evitar els embarassos no desitjats.
 9. Qui es pot vacunar?
  Es poden vacunar les noies i dones entre els 9 i els 26 anys. En altres edats, ni en nois i homes no s’ha estudiat el funcionament de les vacunes.
  Es recomana vacunar-se abans d’iniciar les relacions sexuals. La vacuna no és efectiva contra els tipus de VPH dels quals ja s’està infectat.
 10. A qui es vacunarà dintre del Calendari de Vacunacions?
  El Departament de Salut finançarà la vacuna en el marc del programa de vacunacions sistemàtiques en noies de sisè de primària.
 11. Quins efectes adversos té la vacuna?
  No s’han observat efectes adversos importants. Com qualsevol altra vacuna, pot produir molèsties locals en el lloc d’administració i en algun cas febre moderada, la resta de molèsties descrites són poc freqüents i lleus.

Departament de Salut

Deixa el teu comentari