Menjadors escolars i foment d’hàbits alimentaris

allloro 3 març 2009

Un estil de vida saludable i concretament uns hàbits alimentaris adequats són factors determinants en la promoció de la salut i la prevenció de moltes de les malalties cròniques que es presenten en l’edat adulta en la nostra societat. Així doncs, el foment d’uns hàbits alimentaris saludables des de la infantesa és molt important perquè és en aquesta etapa on s’adquireixen la majoria d’hàbits, els quals posteriorment s’aniran consolidant al llarg de la vida.

Aquesta tasca educativa l’han desenvolupat des de sempre, els adults que conviuen amb l’infant, especialment les mares i les àvies. Actualment, amb el ritme de vida de la nostra societat i la incorporació de la dona al mercat laboral, aquesta tasca educativa familiar ha anat disminuint per manca de temps i ha anat recaient en l’escola, especialment en els menjadors escolars.


Tot i que el dinar només és un dels àpats que el nen ha de fer al llarg del dia, és molt important que aquest àpat sigui segur, equilibrat, variat i que reforci una conducta positiva en quant a l’alimentació del nen. Per això és important que a l’escola se serveixin no només uns menús que siguin sanitàriament segurs i equilibrats des del punt de vista nutricional sinó que també cal que aquests menús siguin agradables i ben acceptats per part dels consumidors, ja que si no fos així, no estarien complint amb la funció de fomentar uns hàbits alimentaris correctes, sinó que, fins i tot, podrien arribar a provocar l’efecte contrari al fer el nen l’associació: “alimentació saludable equival a menjar dolent”.

En aquest sentit, l’Agència de Protecció de la Salut d’Osona va iniciar un projecte anomenat “Recollida d’informació d’interès per a la salut dels menjadors escolars d’Osona” el qual té com a objectius principals: disposar d’informació actualitzada d’interès per a la gestió dels riscos sanitaris, avaluar i proposar millores en les programacions alimentàries dels centres escolars i fer el seguiment de la implantació de les millores proposades. En aquest projecte hi participen diferents entitats i institucions com ara l’Agència de Protecció de la Salut a Osona, la Direcció General de Salut Pública, el Govern Territorial de Salut d’Osona, el Consell comarcal d’Osona, la Diputació de Barcelona i la Universitat de Vic, entre d’altres. Durant l’any 2008 es va recollir tota la informació sobre la gestió dels menjadors escolars i la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya va valorar tots els menús escolars d’aquelles escoles que ho van sol·licitar i va emetre uns informes molt detallats on s’indicaven quines eren les millores que caldria introduir per tal que els menús escolars fossin equilibrats, variats i acceptables des del punt de vista organolèptic (gust, olor, textura).
Aquest any 2009 s’està duent a terme el seguiment de la implantació de les millores proposades i també es valorarà si s’aconsegueix fomentar uns hàbits alimentaris adequats en aquests menjadors, és a dir, si s’aconsegueix que els nens i nenes que dinen en els menjadors escolars integrin de forma natural i positiva uns hàbits alimentaris adequats.

Evidentment, és molt important assegurar que en els menjadors escolars s’estan fomentant uns hàbits alimentaris adequats, però no s’ha d’oblidar que el dinar és només un dels àpats que els nens, nenes, nois i noies fan al dia. Per això, és molt important que des de les famílies es treballi en el mateix sentit, realitzant una alimentació variada i equilibrada on es mengi de tot i en la quantitat adequada.

Núria Obradors i Aranda
(Coordinadora de Nutrició Humana i Dietètica, Universitat de Vic)

Deixa el teu comentari